Facebook

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény


Ügyleírás: Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére. Abban az esetben, ha nem biztosított a célszerű felhasználás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ifjúságvédelmi felelős, valamint családgondozó részére is kifizethető.

 

Ki veheti igénybe: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Ilyenek pld.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelővásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsősorban:
* átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
* a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére,
* beiskolázásra, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
* élelmiszerre,
* ruhaneműre,
* gyógyszerre, elsősorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult,
* gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főte jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115%-át.

 

Hogyan lehet kezdeményezni: Az igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
* 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES,
* gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
* őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
* étkezési térítési díj esetében az oktatási intézmény javaslata,
* gyógyszersegély esetén a gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről.

 

Fizetendő díj: nincs

 


Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,
- 6/2006.(III.31).szám helyi rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

 

Letölthető dokumentum: Kérelem - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására

 

Felvilágosítás kérhető:
Némethné Szuntheimer Edina – igazgatási ügyintéző

 

2009-01-01 01:00:17