Facebook

Fiatalok otthonteremtési támogatása

 

Ügyleírás: Fiatalok otthonteremtési támogatása 2009. július 1-től csak utólagos formában vehető igénybe, amennyiben a lakást korábban már a fiatalok otthonteremtési támogatásával és lakáscélú kölcsön igénybevételével vásárolták meg, tehát a lakásvásárlás előtt már volt  legalább egy gyermek, akire a támogatást a lakás vásárlására igénybe vették.

 

A lakáskölcsön szerződés megkötését követően született gyermek után a lakáskölcsön törlesztésére igényelhető az utólagos otthonteremtési támogatás. A támogatás a lakáskölcsön szerződés megkötésekor hatályban volt jogszabály szerinti összeg lehet, és csak a fennálló tartozás erejéig igényelhető. Az utólagos otthonteremtési támogatás igénybevételéhez a gyermek születésekor teljesíteni szükséges az otthonteremtési támogatás igénylésére vonatkozó, kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt, feltételeket.

 

 

Ki veheti igénybe: lásd fent

 

Hogyan lehet kezdeményezni: Az igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* kérelem nyomtatvány

* házassági anyakönyvi kivonat másolata

* élettársak esetén az élettársi viszonyt igazoló hatósági bizonyítvány

* gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata

* személyi igazolvány

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem

 

Felvilágosítás kérhető:
Szociális iroda

 

2012-12-28 23:08:28