Facebook

Kiemelt építési hatóság

 

Kiemelt építési hatóság

 

Ügyfelek tájékoztatása.

Tervek, beadványok fogadása, átnézése, iktatásra továbbítás.

Határozatok előkészítése.
o kérelmek teljességének ellenőrzése, (szükség esetén felszólítás hiánypótlásra);
o szakhatósági állásfoglalások megkérése;
o tervek műszaki felülvizsgálata (szükség esetén előírások megállapítása);
o helyszíni szemle - jegyzőkönyvezés.
o Határozat meghozatala.
o határozatok kiküldése, postázása.
o jogerőre emelkedés elkészítése, postázása;
o fellebbezések véleményezése, továbbítása a Közigazgatási Hivatal részére vagy a Bíróság részére;
o az esetleges új eljárás lefolytatása.

Műszaki felelős meglétének ellenőrzése (szükség szerint felszólítás).

Helyszíni ellenőrzés a kitűzésekről.

Építkezések ellenőrzése minimum 2 alkalommal (jegyzőkönyvezésekkel, kiértékelésekkel).

Esetleges észrevételekre intézkedés (felszólítások).

Építészrendészeti bírságolási eljárás:
o határozat előkészítése;
o határozat;
o kiértesítések.

Fennmaradási engedélyek
o felszólítás a benyújtására;
o fennmaradási engedély ügyintézés;
o építészrendészeti eljárás.

Bontási határozatok, kötelezéssel:
o felszólítás engedély kérelem beadására;
o esetleges bírságolás;
o kötelezési határozat meghozatala;
o értesítések.

Engedély nélküli építkezések feltárása
o eljárás kezdeményezése.

Építési engedélyek módosítása

Műszaki átadásokon történő részvétel
o használatbavételi eljárást megelőzően.

Használatbavételi eljárás.

Az előírt nyilvántartások vezetése településenként.

Havi statisztikai jelentés településenként.

Települési rendezési tervek, építésügyet érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, szükség szerint javaslattétel módosításra.

Elkészíti az adó és értékbizonyítványokat

Tervtár kezelése.

Építési hatósági nyilvántartások, ingatlanárverési hirdetmények.

A háztartási szilárd kommunális hulladék elszállításával és a szemétszállítási díjjal kapcsolatos panaszok és kérelmek elintézése.

Az Ideiglenes Fejlesztési Bizottság - mint ad hoc bizottság - titkári feladatainak ellátása.

2008-10-22 15:17:45