Facebook

Tájékoztató hulladékszállítási díjhátralék beszedéséről

Tisztelt Lakosság!

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a hulladékról szóló törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére. 

 

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek ereményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok kezelésével és beszedésével. 

 

A Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. végzi. 

A településen a díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személy(ek) pontos megnevezéséről és elérhetőségeiről a későbbiekben adnak tájékoztatást. 

 

A NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése. 

 

Bízunk a sikeres együttműködésben.

2018-01-08 15:41:30