Facebook

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Pénzügyi helyzetéről

 

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 113. §-ban foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. Az Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

A részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatják.

2018-12-04 13:23:04