Facebook

Állategészségügyi feladatok

 

Az eb- és macskatartásra vonatkozó szabályok

 

Eb tartás:

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

 

Tilos:

- kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,

- kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagy testű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

 

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.

Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

 

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

 

Az állattartó köteles:

* minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

- az első oltást követően 6 hónapon belül,

- ezt követően évenként

* az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából

* az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni

 

Az önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása. 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

- a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 

 

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól a 32/19999. (III. 31.) FVM rendelet rendelkezik.

 

Az állattartással kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni lehet: Pirmann-né Felső Marianna igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

2014-02-18 10:04:17