Facebook

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

23_org_d25e2181460326bf2969312dae588a0d

 

 

 

 

 

 

 Szervezeti adatok


Elnevezése: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

Székhely: 8130 Enying, Szabadság tér 2.

Intézményvezető: Vargáné Kránicz Erzsébet

Elérhetőségek: Az intézményi telefonkönyv megnyitásához kattintson az itt található linkre


Ügyfélfogadási idő


Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

Hétfő: 8-tól 12- ig 12,30-tól 16-ig
Szerda: 8-tól 12-ig 12,30-tól 16-ig
Csütörtök: 8-tól-12-ig

Bentlakásos intézményekben látogatási idő naponta 8-tól 18 óráig

 


Tevékenységek


Ápolást, kényelmet, biztonságot nyújtunk!

Az intézmény székhelye Enying Város központjában, gondosan ápolt, parkos, virágos övezetben van. Könnyen megközelíthető a távolsági járatokkal, autóbusz közlekedéssel. Közvetlen közelségében működik a házi és szakorvosi rendelőintézet, orvosi ügyelet, mentőállomás, gyógyszertár, okmányiroda, posta, templomok, pénzintézetek, üzletek.

Az intézményről a Képgalériában található képek megtekintéséhez kattintson az itt található linkre.

Az intézmény Enying, Szabadság tér 2.szám alatt található székhelyén kapott helyet az intézmény vezetése, a 20 személyes Idősek Otthona, az Idősek Nappali Ellátása, a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a Házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres segítségnyújtó központ.

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtekinthető a következő linkre kattintva. 2010. év, 2011. év

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény szakmai programja itt olvasható: 2012.

2008-ban indult az Idősek Otthona új modern telephelye Enying, Hősök tere 5.szám) amely kényelmes (kétszemélyes) apartman lakásokkal felszerelt.

 

 


Enyingi Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás


Az Egyesített Szociális Intézmény mikrotársulási formában több térségi feladatokat ellát. A társulás elnevezése: Enyingi Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás. Székhelye: 8130 Enying, Kossuth L.u. 26.

Az intézmény a működési engedélye alapján az alábbi szolgáltatás nyújtására jogosult:

 

Szolgáltatások területi megoszlás szerint

 

Szolgáltatás megnevezése (Ellátási terület)


Alapellátás keretében:


Étkeztetés (Enying)

Családsegítés (Enying, Kisláng, Lepsény)

Házi segítségnyújtás (Dég, Enying, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Szabadhídvég)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Dég, Enying, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Szabadhídvég)

Idősek nappali ellátása(Enying)

Gyermekjóléti szolgálat (Enying)


Szakosított ellátás keretében:


Idősek bentlakásos ápoló-gondozó otthona

Enying, Szabadság tér 2.
Enying, Hősök tere 5.

Térítési díjaink:

A térítési díjakat 2007. március 1. napjától Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 8/2007.(III.01.) sz. rendelete határozza
meg. Megnyitásához kattintson az itt található linkre.

 


Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat:


Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgálat biztosítja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. Tájékoztatja a szülőket, gyermekeket a jogokról, támogatásokról, ellátásokról.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ennek keretében biztosítani kell az alapvető ápolási, gondozási feladatok elvégzését, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását, ennek fennállását külön jogszabály szerint igazolni kell.Kistérségi szinten az ellátást 14 fő szakképzett ápoló-gondozónő végzi. Az ellátottak száma 140 fő körüli átlagosan.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ennek keretében biztosítani kell segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, az azonnali szükséges intézkedések megtételét, egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Az igénybevétel szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, amit külön jogszabály szerint kell igazolni.

Az intézmény 125 jelzőkészülékkel rendelkezik kistérségi szinten. A biztonságot jelentő ellátásra várakozó listát vezet az intézmény.

Idősek nappali ellátása a saját otthonukban élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaguk ellátására részben képes, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerinti napközbeni étkezést.Az ellátás Enying Város közigazgatási területére vonatkozik, az igénybe vevők száma jelenleg 11 személy.

 

Az Idősek Otthona


virágos, gondozott környezetet biztosít a kellemes pihenésre.

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.Két bentlakásos intézményünk van, az egyik a székhelyen működik (Enying, Szabadság tér 2.szám), ahol 20 fő részesül ellátásban 2 és 4 személyes szobákban (kizárólag nők)

A másik bentlakásos intézmény címe: Enying, Hősök tere 5.szám, ahol kétszemélyes apartmanokban történik az elhelyezés. A lakrészekhez saját fürdőszoba, saját konyha, nagy terasz tartozik. A lakhatási körülmény magas színvonalú, modern, újonnan épített, ennek ellenére nem kell egyszeri belépési díjat fizetni.

A gondos egészségügyi ellátást az intézmény orvosa, diplomás vezető ápolója, mentálhigiénés osztályos ápolója és a szakképzett ápoló-gondozó személyzete biztosítja 24 órás szolgálatban.Külön térítés ellenében házon belül fodrászat, pedikűr, masszőr szolgáltatás működik. Igény szerint közös kirándulásokat tervezünk.Mindkét bentlakásos intézményben telefon, műholdas televízió és internetes csatlakozási lehetőség van. Lakóink hangulatos közösségi helyiségekben vagy az éttermekben bármikor fogadhatják hozzátartozóikat, vendégeiket. A családi vagy baráti összejöveteleket kívánságra különteremben megszervezzük. Szabadidős foglalkozásaink gazdag kulturális programmal rendelkeznek.


Az intézménybe történő felvétel:


Kérelem alapján történik, amelyet személyesen, vagy írásban kell eljuttatni a következő címre: Egyesített Szociális Intézmény, 8130 Enying, Szabadság tér 2.A megállapodásokat az otthon igazgatója köti meg az igénylővel.

2013-02-19 15:54:42