Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

"a közeterületi térfigyelő kamerarendszerről" szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

 

- "a közösségi együtt élés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2018.(V.30.) rendelet módosításáról" szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

 

- "a települési támogatásról szóló 8/2018.(IV.20.) önkormányztai rendelet módosításáról" szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

 

(Véleményezési határidő: 2021.10.18. /hétfő/ 12:00 óra.)

 

2021-10-20 08:20:53