Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

- "a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 3/2021 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról"

szóló Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelet-tervezeteit a linkre kattintva tekinthetik meg!

 

Véleményezési határidő: 2024. február 26. - 10:00 óra 

 

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

 

 

2024-02-21 10:36:44