Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

- a "közszolgálatati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.01.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.01.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

 

 

-"a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2019.03.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- "a gyermekvédelmi ellátásokról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2019.03.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

- az "önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2019.02.26. /kedd/ 12:00 óra.)


 

- a "közszolgálatati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2019.02.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a "közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkrekattintva. 

(Véleményezési határidő: 2018.12.18. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a "helyi címerről és zászlóról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2018.12.18. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a  "köztisztviselők illetménykiegészítéséről" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.11.05. /hétfő/ 16:00 óra.)

 

 -a  "közművelődési alapszolgáltatásokról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.09.04. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

 -a  "személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.08.27. /hétfő/ 12:00 óra.)

 

 -a  "személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.
(Véleményezési határidő: 2018.06.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 -a  "személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.
(Véleményezési határidő: 2018.06.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 -a  "településkép alakításáról és védelméről" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.
(Véleményezési határidő: 2018.05.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-  "a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.) rendelet módosításáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.
(Véleményezési határidő: 2018.05.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

 -a  "közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.
(Véleményezési határidő: 2018.05.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

 -a  "közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás szabályairól" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.04.23. /hétfő/ 12:00 óra.) 

 

-a  "személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.04.15. /vasárnap/ 24:00 óra.) 

 

-a  "a települési támogatásról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.04.15. /vasárnap/ 24:00 óra.)

 

-az "egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.04.15. /vasárnap/ 24:00 óra.)


 

- a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.03.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.03.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2018.03.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.11.28. /kedd/ 12:00 óra.)


 

- a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.10.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezvényeiről szóló 23/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.09.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2016. (V.6:) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-  a 2017. évben az időskorúak részére nyújtott karácsonyi támogatásról  szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a helyi adókról szóló 35/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-  a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati  rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a nem közművel összegyűjött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról 2020-01-24 14:13:31