Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

-"a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.03.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a "közszolgálatati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról" szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.01.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.01.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

 

 

 

 

2020-03-31 07:08:00