Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

- a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.11.28. /kedd/ 12:00 óra.)


 

- a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.10.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezvényeiről szóló 23/2016. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.09.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2016. (V.6:) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.08.29. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-  a 2017. évben az időskorúak részére nyújtott karácsonyi támogatásról  szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a helyi adókról szóló 35/2016. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-  a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elérhető az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2017.06.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati  rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a nem közművel összegyűjött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.05.30. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.04.25. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.04.25. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális intézményi térítési díjról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.03.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-  az egészségügyi alpellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelettervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.03.28. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.02.21. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő 2017.01.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva

(Véleményezési határidő: 2016.11.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-     A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva

(Véleményezési határidő: 2016.10.25. /kedd/ 12:00 óra.) 


-     A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva

(Véleményezési határidő: 2016.09.27. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-    A közterületek tisztán tartásásnak részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása elérhető : az itt található linkre kattintva 

(Véleményezési határidő: 2016.09.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattitva

(Véleményezési határidő: 2016.09.06. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

- közterületek használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési h09.06. /kedd/ 12:00 óra.)atáridő: 2016.09.06. /kedd/ 12:00 óra.)

 

- az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezet elérhető : az itt található  linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.09.06. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

- a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattitva.

(Véleményezési határidő: 2016.09.06. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

 

- Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.09.06. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról  szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.06.28. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-A közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.05.03. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.05.03. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 15/2015. (VII.2.) önkrományzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.05.03. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

-A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.03.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

 

-A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.03.29. /kedd/ 12:00 óra.) -A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.03.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

 

-Az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.03.29. /kedd/ 12:00 óra.) 

 

 

-A közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.02.23. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-A közterület-felügyelet feladatairól szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.02.23. /kedd/ 12:00 óra.)

 


-A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.02.23. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyelzéséről szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleményezési határidő: 2016.01.27. /szerda/ 12:00 óra.)

 

 

-A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet-tervezet elérhető: az itt található linkre kattintva.

(Véleménynyilvánítási határidő: 2015.12.15. /kedd/ 12:00 óra)

 

 

-2017-11-24 12:38:25