Facebook

Telepengedély, telep létesítésének bejelentése

 

 A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységet telepengedély, illetve bejelentés alapján lehet folytatni. A bejelentést, illetve a telepengedély kiadása iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A telepengedélyezési eljárás lefolytatásáért 5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell az önkormányzat 11500092-11067108 számú számlájára befizetni vagy átutalni. A bejelentés nyomtatványon 3.000,- Ft illetéket kell leróni. 

 

 

Telepengedély kiadása iránti eljárás esetében igazgatási szolgáltatási díjakat kell fizetni, melyeket a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni a kérelmezőnek és az átutalás megtörténtéről szóló banki kivonatot (vagy másolatot) a kérelemhez mellékelni kell.

Minden telepengedély-köteles tevékenység esetén: 19.400,- Ft – Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 10029008-00305350-00000000 számlaszámra.

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységek esetében: 13.000,- Ft – a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000 számlaszámra.

Minden telepengedély-köteles tevékenység esetén: 23.000,- Ft – a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság 10029008-01712041-00000000 számlaszámra.

 

Bejelentés-köteles tevékenységek:

1. alsóruházat gyártása

2. ágybetét gyártása

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

4. bőr, szőrme kikészítése

5. bőrruházat gyártása

6. csap, szelep gyártása

7. csapágy, erőátviteli elem gyártása

8. csiszolótermék gyártása

9. csomagolás

10. egészségügyi kerámia gyártása

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

12. egyéb bútor gyártása

13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

15. egyéb kerámiatermék gyártása

16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása

17. egyéb műanyagtermék gyártása

18. egyéb nem vas fém gyártása

19. egyéb papír-, kartontermék gyártása

20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

24. elektronikus orvosi berendezés gyártása

25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása

26. evőeszköz gyártása

27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

28. építési betontermék gyártása

29. építési gipsztermék gyártása

30. épületasztalos-ipari termék gyártása

31. falemezgyártás

32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

33. fűtőberendezés, kemence gyártása

34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

35. gépjárműjavítás, -karbantartás

36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

37. háztartási kerámia gyártása

38. háztartási villamos készülék gyártása

39. hangszergyártás

40. illóolajgyártás

41. irodabútor gyártása

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

43. irodai papíráru gyártása

44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

45. játékgyártás

46. kerámiacsempe, -lap gyártása

47. kerámia szigetelő gyártása

48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

50. konyhabútorgyártás

51. kőmegmunkálás

52. kötéláru gyártása

53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

54. kötött, hurkolt kelme gyártása

55. lábbeligyártás

56. lakat-, zárgyártás

57. munkaruházat gyártása

58. műszaki kerámia gyártása

59. műszaki textiláru gyártása

60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

61. nem villamos háztartási készülék gyártása

62. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

63. orvosi eszköz gyártása

64. papír csomagolóeszköz gyártása

65. parkettagyártás

66. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

67. síküveg továbbfeldolgozás

68. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

69. számítógép, perifériás egység gyártása

70. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

71. szerszámgyártás

72. szőrmecikk gyártása

73. tároló fatermék gyártása

74. testápolási cikk gyártása

75. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

76. táskafélék, szíjazat gyártása

77. textilszálak fonása

78. textilszövés

79. textil, szőrme mosása, tisztítása

80. tűzálló termék gyártása

81. villamos világítóeszköz gyártása

82. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

 

Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsőgyártás

2. acél tárolóeszköz gyártása

3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása

4. bányászati, építőipari gép gyártása

5. dohánytermék gyártása

6. egyéb gumitermék gyártása

7. előre kevert beton gyártása

8. égetett agyag építőanyag gyártása

9. festék, bevonóanyag gyártása

10. fémalakítás, porkohászat

11. fém épületelem gyártása

12. fémfelület-kezelés

13. fémmegmunkálás

14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

15. fémszerkezet gyártása

16. fémtartály gyártása

17. fűrészárugyártás

18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

19. gőzkazán gyártása

20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

21. habarcsgyártás

22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

23. hidegen hajlított acélidom gyártása

24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

25. hidegen húzott acélhuzal gyártása

26. hidegen húzott acélrúd gyártása

27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

28. huzaltermék gyártása

29. kohászati gép gyártása

30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

31. kötőelem, csavar gyártása

32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása

33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

34. kőolaj-feldolgozás

35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása

38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

43. mész-, gipszgyártás

44. motorkerékpár gyártása

45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

46. műanyag csomagolóeszköz gyártása

47. műanyag építőanyag gyártása

48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

52. nemesfémgyártás

53. ólom, cink, ón gyártása

54. papírgyártás

55. papíripari gép gyártása

56. ragasztószergyártás

57. rézgyártás

58. szálerősítésű cement gyártása

59. száloptikai kábel gyártása

60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

61. szőnyeggyártás

62. tapétagyártás

63. tisztítószer gyártása

64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

65. vegyi szál gyártása

66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

 

Letölthető dokumentumok:

*Bejelentés nyomtatvány

*Telepengedélykérelem nyomtatvány

 

 

Felvilágosítás kérhető:
Pirmann-né Felső Mariann - igazgatási ügyintéző
Tel.: 22/572-641
E-mail:igazgatas.pmhiv@enying.eu

 

 

2014-02-18 16:02:35