Facebook

Fa nyesési és kivágási kérelem

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján

 

Enying Város közigazgatási területén lévő fás szárú (fákat és cserjéket) növényeket kivágni csak hatósági engedély alapján szabad. Ez alól csak az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fás szárú növény azonnali kivágása kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Polgármesteri Hivatalban. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest.

 

Általános információk:

Az életveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő – amennyiben a veszély elhárításra más lehetőség nincs – köteles haladéktalanul elvégezni. Az intézkedést azonnal be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában. A kivágott fákat a hatósági határozatban meghatározott mennyiségű fa telepítésével pótolni kell.

Közterületen, fás szárú növények pótlása nem történhet az alábbi inváziós fajú egyedekkel.

fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo).

*Kivéve kertészeti példányok

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A fakivágási engedély iránti kérelem (nyomtatvány), mely tartalmazza:

a bejelentő adatait,

a fakivágás indokát,

a kivágandó fa (fák) adatait,

a tervezett kivágás részletes leírását,

a fásszárú növények telepítési tervét, szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképeket)

A kérelmet az Enyingi Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájába (Enying, Kossuth L. u. 26.) kell benyújtani.

Az eljárás illeték köteles, mértéke: 3.000,- Ft

A fás szárú növények kivágásával kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni lehet: Pirmann-né Felső Marianna igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Letölthető dokumentum: 

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés

 

Felvilágosítás kérhető:

Pirmann-né Felső Mariann - igazgatási ügyintéző 
Tel.: 22/572-641
E-mail:igazgatas.pmhiv@enying.eu

2014-02-18 16:06:42