Facebook

Tulajdonosi hozzájárulások kiállítása


Ügyleírás: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénybevételével végzendő beruházások.

 

Ki veheti igénybe: az a természetes személy illetve gazdasági társaság aki illetve mely a beruházást elvégzi

 

Hogyan lehet kezdeményezni: A műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* Szakhatósági hozzájárulások

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1990 évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
Onody Gyula – településüzemeltetési ügyintéző

2016-12-12 12:39:39