Facebook

Helyiségek bérbeadása


Ügyleírás: Non profit szervezetek részére pályázat mellőzésével, bizottsági döntés alapján.

 

Ki veheti igénybe: bármely természetes vagy jogi személy

 

Hogyan lehet kezdeményezni: A műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* szervezet cégbírósági bejegyzése

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
Onody Gyula – településüzemeltetési ügyintéző

2016-12-12 12:41:57