Facebook

Önkormányzati ingatlanok elidegenítése


Ügyleírás: Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő elidegenítések. Bizottsági döntés alapján.

 

Ki veheti igénybe: természetes személy és gazdasági társaság

 

Hogyan lehet kezdeményezni: A műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* helyszínrajz

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1990 évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
Onody Gyula – településüzemeltetési ügyintéző

2016-12-12 12:42:54