Facebook

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése


Ügyleírás: Lakás-csere szerződés, meghatározott idejű bérleti jog, bérlakásba befogadás.

 

Ki veheti igénybe: saját jogon, más személy csak megbízás alapján

 

Hogyan lehet kezdeményezni: A műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján önállóan megfogalmazott írásos kérvényben.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* polgári jogi szerződés

 

Fizetendő díj: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletéről

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
Onody Gyula – településüzemeltetési ügyintéző

 

2016-12-12 12:45:08