Facebook

Önkormányzati segély

 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.

Igénybe veheti: Az az Enying városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


Az önkormányzati segély nyújtásának feltétele, hogy

a) egyedül élő illetve gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg,

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130%-át nem haladja meg.


Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-től 28.500,- Ft.


Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.


Az eljárás megindításához szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a család jövedelmi viszonyait tanúsító jövedelemigazolások, valamint vagyonnyilatkozat.

 

Ügyintézés díja: nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) sz. helyi rendelete az egyes szociális
   ellátásokról

 

Felvilágosítás kérhető:

Késmárki Józsefné - szociális ügyintéző

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem

2014-10-15 10:31:49