Facebook

KöztemetésHa nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy a temetésről nem gondoskodik, akkor a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről.Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen az ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.Az eljárás megindításához szükséges iratok: halottvizsgálati jegyzőkönyv, vagy halotti anyakönyvi kivonat.Ügyintézés díja: nincsKapcsolódó jogszabályok:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- Enying Város Önkormányzatának 14/200. (IV. 19.) sz. helyi rendelete az egyes szociális
   ellátásokrólFelvilágosítás kérhető:

Némethné Szuntheimer Edina - igazgatási ügyintéző

Szociális iroda (belső udvar, rácsos ajtó)Letölthető dokumentum:

2013-01-04 13:33:38