Facebook

Magánszemélyek kommunális adója

 

Röviden néhány lényeges szabály

 

 

Számla:
50440016-10031030

 

Adóköteles
- az önkormányzat illetékességi területén lévő - lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény,
- nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlete.

 

Az adó alanya
- az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa,
- illetőleg aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik.
- Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

 

Az adó alapja / mértéke
Adótárgyanként 14 000,00 Ft

 

Bevallási határidő
Az adókötelezettség keletkezését / változását követő 15 napon belül.

 

Befizetési határidő
- Az éves adó első fele (7000 Ft): március 15-ig,
- Az éves adó második fele (7000 Ft): szeptember 15-ig,
- Illetve az adó évközbeni megállapítása esetén a jogerős határozatban megállapított határidőn belül

 

Letölthető dokumentum:

Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

2019-09-18 13:51:29