Facebook

Kapcsolódó jogszabályok adóhatóság

* 1990. évi C.törvény a helyi adókról (röv. Htv.)
* 1991. évi XX.törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
* 2003. évi XCII.törvény az adózás rendjéről (röv. Art.)
* 1990. évi XCIII.törvény az illetékekről (röv. Itv.)
* 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (röv. Gjt.)
* 2005. évi CXXI.törvény a luxusadóról (röv. Luxtv.)
* 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (röv. Ket.)
* 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (röv. Vht.)
* 1999. évi LXXXIV.törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról (röv. Kknyt.)
* 1992. évi LXVI.törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
* 2003. évi LXXXIX.törvény a környezetterhelési díjról
* 1995. évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról
* 180/2005. (IX. 9.) Korm.Rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
* 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
* 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
* 36/2000.(XII.14.) Ör. a helyi iparűzési adóról
* 35/2000.(XII.14.) Ör. a magánszemélyek kommunális adójáról
* 29/2004.(VII.30.) Ör. a talajterhelési díjról
* 19/2005.(X.28.) Ör. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
* 7/2006.(III.31.)  Ör. a luxusadóról

2008-12-09 10:46:04