Facebook

Közterület-használat

 

Enying Város Képviselő-testületének 25/2016. (IX. 08.) sz. rendelete alapján

 

Enying Város közigazgatási területén közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, előlépcső, rámpa, kirakat-szekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám) továbbá cég- és címtábla, árusító automata elhelyezésére,

árusító és egyéb fülke (pl: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére,

az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,

a köztisztasággal kapcsolatos 1 m3 vagy azt meghaladó nagyságú építmények és tárgyak elhelyezésére,

szobor, emlékmű, díszkút, díszmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak, (pad, figyelemfelkeltő és tájékoztató táblák) elhelyezésére,

zöldfelület, mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történő bármilyen célú igénybevételére,

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

alkalmi és mozgóárusításra, javító, szolgáltató tevékenységre, mozgóbolti árusításra,

közterület filmforgatás célú igénybevételére vonatkozóan,

vendéglátóegységhez előkert létesítéséhez, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra

kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kultúrális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

közhasználatra még át nem adott közterületnek, (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,

kerékpártartó kihelyezésére,

közterületen történő zenéléshez,

közetrületen végzett mélyépítési munkálatok végzéséhez.

 

Nem kell közterület-használati engedély:

a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos a közút (járda) területének elfoglalásához,

a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez,

az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművezetékek, postai vagy egyéb  távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,

magánszemélyek esetében építőanyagok, építéséhez szükséges szerkezetek, tüzelő anyagok 72 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezéséhez, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,

a köztisztasággal kapcsolatos 1m3-nél kisebb nagyságú építmények és tárgyak elhelyezésére,

a 3,5 tonna vagy annál kisebb össztömegű járművek közterületen történő parkolásához.

A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet legalább 8 nappal, ha a használat a közterület felbontásával jár, legalább 15 nappal a tervezett közetrület-használat megkezdése  előtt kell benyújtani az Enyingi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán(Enying, Kossuth L. u. 22.). Az eljárás illeték köteles, mértéke: 3.000,- Ft.

 

A közterület-használattal kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni lehet: Kovács Jánosné igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Közterület bontási és  munkakezdési kérelem

 

Kérelem közterület-használatra

 

A közterület használatért fizetendő díjak

 

2016-12-12 13:41:38