Facebook

Méhész nyilvántartás

 

Ügyleírás: A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.


 
Ki veheti igénybe: bármely természetes vagy jogi személy


 
Hogyan lehet kezdeményezni: A műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.


 
Az eljárás megindításához szükséges iratok:
kitöltött bejelentő illetve kijelentő lap


 
Fizetendő díj: nincs


 
Kapcsolódó jogszabályok:
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet


 
Letölthető dokumentum:
Bejelentő lap (állandó)
Bejelentő lap (vándor)
Kijelentő lap (vándor)


 
Felvilágosítás kérhető:
Bak-Tóth Tamara - igazgatási ügyintéző

2016-12-12 12:19:18