Facebook

Hatósági bizonyítvány


Ügyleírás: A hatóság, tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Ha jogszabály máskánt nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha
* kiadása jogszabályba ütközik,
* az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

 

Ki veheti igénybe: Enying Város Polgármesteri Hivatala illetékes abban az esetben, ha
* a bizonyítandó tény Enying Város közigazgatási területén következett be, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
* a bizonyítással kapcsolatos dolog Enying Város közigazgatási területén van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban ott volt,
* Enying Város nyilvántartása az adatot tartalmazza.

 

Hogyan lehet kezdeményezni: A titkársági ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* személyi igazolvány,
* lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
* tanúk személyi igazolványa,
* tanúk lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
Gyermekekkel kapcsolatos ügyintézés során
* gyermekek születési anyakönyvi kivonata
Elhunyt élettárs esetén
* halotti anyakönyvi kivonat

 

Fizetendő díj: 2.000,- Ft illeték (bizonyos esetekben illetékmentes)

 

Kapcsolódó jogszabályok:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Letölthető dokumentum: nincs

 

Felvilágosítás kérhető:
---

 

E-mail: titkarsag.pmhiv@www.enying.eu

2014-01-21 10:03:10