Facebook

Helyi adók, gépjárműadó méltányossági kérelem


Ügyleírás:
Az adózó vagy az adó megfizetésére köteles személy kérelmezhet fizetési halasztást, részletfizetést a nyilvántartott adóra vonatkozóan; illetve kérheti az adótartozás mérséklését vagy elengedését. A kérelmek elbírálása vagyoni- és jövedelmi nyilatkozat alapján történik. Az ügyintézési határidő 30 nap.

 

Ki veheti igénybe: az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy

 

Hogyan lehet kezdeményezni: Az 1-es irodában ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:
* egy háztartásban élők jövedelmi helyzetéről igazolás (bevételek), kettő havi közüzemi számla, egyéb számlák másolata (kiadások)

 

Fizetendő díj:

- magánszemély esetén illeték mentes

- gazdasági társaság esetén: 10.000,- Ft illeték

 

Kapcsolódó jogszabályok:
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet
- a helyi iparűzési adóról szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet

- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet.

 

Letölthető dokumentum: Méltányossági kérelem

 

Felvilágosítás kérhető:
Rostás Beáta - Hatósági és Adóigazgatási Osztály (Enying, Kossuth u. 22.)

 

E-mail: vegrehajtas.pmhiv@www.enying.eu

2020-07-22 13:53:20