Facebook

Titkárság

Testületi működéssel kapcsolatos feladatok:


- vezeti az Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyveit;
- ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
- előkészíti postázásra az ülések anyagait (szerkesztés napirend szerint, sokszorosítás, meghívottak egyeztetése, anyaghoz juttatása);
- végrehajtja a testületi döntésekhez kapcsolódó ügykezelői feladatokat, kivonatok készítése (erről átadó füzetet vezet), érintettekhez továbbítása, kérelmezők értesítése, nyilvántartások, határozatok, rendeletek vezetése;
- elkészíti és vezeti mind a papíralapú, mind az elektronikus alapú határozatok tárát és a rendelettárat, valamint folyamatosan gondoskodik annak hatályos tartalmáról;

 

 

Ellátja a polgármesteri feladatok ügyviteli teendőit:


- vezeti a Polgármester előadói naplóját, e körben felelős: a Polgármesternek iktatott iratok átvételéért, a határidők betartásáért, az iratok irattárba helyezéséért, az iratok átadásáért - iktatásra - az iktatónak.

 

Ellátja a jegyzői feladatok ügyviteli teendőit:


- e körben felelős: a jegsyzőt érintő iratok beiktatásáért, az elintézési határidők figyelemmel kíséréséért, az iratok irattárba helyezéséért.

 

A jegyző részére döntésre előkészíti a hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos ügyeket.

 

Ellátja a sajtóreferensi feladatokat, különösen feladata: a Városi Televízióval és az Enyingi Hírmondó szerkesztő bizottságával való kapcsolattartás.

Közreműködik Enying város hivatalos honlapjának szerkesztésében, folyamatosan ellátja a tartalom frissítését munkaköri feladataihoz kapcsolódóan.

Nyilvántartja az önkormányzatot érintő szerződéseket, megállapodásokat.

Törzskönyvi nyilvántartás, alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalása.

Az önkormányzat testvér települései kapcsolataiban aktív részvétel  (kapcsolatok szervezése, találkozók előkészítése, levelezések, stb. )
- információt gyűjt a turisták és a helyi lakosok számára
- idegenvezetés közvetítése

 

Ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a polgármesteer, a jegyző és az aljegyző megbízza. 

2015-08-18 14:08:06