Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

-"a köztisztviselők illetménykiegészítésérőlszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról " szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

2020-11-20 14:07:37