Facebook

EFOP-3.9.2-16-2017-00001

 

 

Kedvezményezett neve: Enying Város Önkormányzata

Projekt címe: „HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE ENYING TÉRSÉGÉBEN”

Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100% 

Projekt fizikai befejezése: 2021.11.30.

 

Projekt leírása:

A pályázat célja Enying és a környékén lévő további öt településen (Mezőszentgyörgy, Lepsény, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Pályázatunk hozzá kíván járulni Enying és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát a 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A projekt azt is megcélozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg, továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását. Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal (ösztöndíj program). Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

 

További információ kérhető:

Enying Város Önkormányzata

Viplak Tibor polgármester

Telefon: 70/684-8164

 

E-mail cím: polgarmester.pmhiv@enying.eu

 

 

2024-07-15 10:27:34