Facebook

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, talajterhelési díj 2008. évben

 

Röviden, néhány lényeges szabály

 


Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

 


Számla:

-


Adóköteles
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem

 

 

Az adó alanya
Az a magánszemély, akinek termőföld bérbeadásából jövedelme származik, illetve, ha a jövedelem kifizetőtől származik, akkor a kifizető az adó alanya

 

 

Az adó alapja / mértéke
A magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének egésze jövedelem. A magánszemély megállapítja, továbbá az adóhatóságnál bevallja és megfizeti az adót.

 

 

Bevallási határidő
A bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig teljesíti.
Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.
A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 15-éig nyújtja be.

 

 

Befizetési határidő
Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.
A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig.

 

Letölthető dokumentum: Bérbeadó magánszemély bevallása

Kifizető adatlapja

Kifizető bevallása

 


Talajterhelési díj

 


Számla:

-

 

Adóköteles
Az a környezethasználó, aki a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (kibocsátó)

 

 

Az adó alanya
Az a kibocsátó, aki a műszakilag kiépített közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási, hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz.

 

 

Az adó alapja / mértéke
A szolgáltatott víz mennyisége
Csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint a Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

 

 

Bevallási határidő
Évente a tárgyévet követő év március 31.napjáig az adóhatósághoz.
Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet/gyáregységet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni.

 

 

Befizetési határidő
Tárgyévet követő év március 15., illetve
szeptember 15.

2009-01-01 01:14:59