Facebook

Rendezés:

doc_ico
2022.09.15. Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
2022-09-15 11:47:54

 

családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez

az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján

 
doc_ico
A Hatósági, anyakönyvi és hagyatéki osztály 2015. évi ellenőrzési terve
2015-04-24 08:36:29

 

"Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása, illetve a közterület használatok" tárgyban

 
doc_ico
Adás-vételi szerződés közzétételi kérelem
2014-03-10 15:34:25
 
doc_ico
Adás-vételi szerződés közzétételi kérelem - 2/A számú pótlap
2014-03-10 15:35:18
 
doc_ico
Anyakönyvi kérelem (születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonathoz)
2018-02-27 13:27:39
 
doc_ico
Üzlet működésének engedélyezése iránti kérelem
2016-05-23 12:26:26
 
doc_ico
Üzlet működési engedély kérelemmódosítás
2020-04-17 09:46:15
 
doc_ico
Átvezetési kérelem
2020-03-13 10:49:19
 
doc_ico
Barnakőszén igényfelmérőlap_2022
2022-09-21 10:33:02
 
doc_ico
Bejelentés 2009.10.01. napját követően kiadott működési engedély adataiban történő változásról
2014-02-18 09:32:05
 
doc_ico
Bejelentés 2009.10.01. napját megelőzően kiadott működési engedély adataiban történő változásról
2014-02-18 09:30:51
 
doc_ico
Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
2015-01-12 09:46:27
 
doc_ico
Bejelentés desztillálóberendezésről
2018-03-05 10:51:24
 
doc_ico
Bejelentés jogosult személyében történő változás miatt
2014-02-18 09:29:26
 
doc_ico
Bejelentés kereskedelmi tevékenység adataiban történő változásról
2014-02-18 09:28:39
 
doc_ico
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
2014-02-18 09:27:08
 
doc_ico
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatmódosítás
2021-08-04 12:00:24
 
doc_ico
Bejelentés kereskedelmi tevékenység nyitva tartási idő változásáról
2014-02-18 09:26:33
 
doc_ico
Bejelentés működési engedéllyel rendelkező üzlet megszűntetéséről
2020-04-17 09:44:36
 
doc_ico
Bejelentés Szálláshely-Szolgáltatási Tevékenység Megkezdéséről/Adatmódosítás
2022-01-19 09:50:37
 
doc_ico
Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról (nyomtatvány)
2021-02-11 15:05:30
 
doc_ico
Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
2014-02-18 09:38:48
 
doc_ico
Eb bejelentőlap
2019-07-11 13:44:05
 
doc_ico
Enyingi Szirombontogató Óvoda - Felmentési kérelem óvodai nevelésben való részvétel alól
2015-03-27 11:52:04
 
doc_ico
ESZI házi segítségnyújtás kérelem
2024-02-22 07:54:44
 
doc_ico
ESZI Idősek nappali ellátása kérelem
2024-02-22 07:54:32
 
doc_ico
ESZI Idősek otthona kérelem
2021-12-03 16:12:00
 
doc_ico
ESZI szociális étkeztetés kérelem
2024-02-22 07:54:59
 
doc_ico
Fakivágási engedélykérelem/bejelentés
2020-03-17 11:47:00
 
doc_ico
Haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
2014-03-10 15:36:17
 
doc_ico
Haszonbérleti szerződés közzétételi pótlap - 1 számú pótlap
2014-03-10 15:40:38
 
doc_ico
Haszonbérleti szerződés közzétételi pótlap - 2/B számú pótlap
2014-03-10 15:41:06
 
doc_ico
Hatósági bizonyítvány kérelem - 2019
2019-01-09 11:15:15
 
doc_ico
Iparűzési adó - bejelentkezés, változás-bejelentés
2018-03-05 09:12:07
 
doc_ico
Iparűzési adó - nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről
2014-06-27 12:58:10
 
doc_ico
Követelmények szálláshelytípusonként - 1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez
2014-02-18 09:34:19
 
doc_ico
Kérelem - a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
2018-10-18 12:35:22
 
doc_ico
Kérelem - Egy lakcímen élők hatósági bizonyítvány kiadásához
2017-01-11 14:55:39
 
doc_ico
Kérelem - igazolás kiadása szemétszállítási díj fizetés szüneteltetéséhez
2018-10-08 15:16:36
 
doc_ico
Kérelem - Pót- vagy elmaradt hagyatéki eljárás lefolytatásához
2014-02-18 09:20:58
 
doc_ico
Kérelem - Rendkívüli települési támogatás megállapításához
2020-03-17 11:48:39
 
doc_ico
Kommunális adó - bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról
2018-03-05 09:13:16
 
doc_ico
Méltányossági kérelem - Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
2014-02-25 13:17:41
 
doc_ico
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
2018-03-05 09:14:04
 
doc_ico
Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz
2014-02-18 09:18:32
 
doc_ico
Nyomtatvány - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
2024-04-04 09:30:52
 
doc_ico
Tájékoztató keresetlevél elektronikus benyújtásával kapcsolatban közigazgatási és birtokvédelmi perekben
2017-02-02 11:51:02
 
doc_ico
Talajterhelési díj - bevallás
2018-03-05 09:17:30
 
doc_ico
Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem
2014-02-18 09:39:50
 
doc_ico
Termőföld - bérbeadó magánszemély bevallása
2008-12-31 00:55:34
 
doc_ico
Termőföld - kifizető adatlapja
2008-12-31 00:56:45
 
doc_ico
Termőföld - kifizető bevallása
2008-12-31 00:56:07
 
doc_ico
Visszautalási kérelem adótúlfizetés esetén
2019-01-28 08:03:51
 
A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program szükséges. A program ingyenesen letölthető a gyártó honlapjáról. A letöltéshez kattintson az itt található linkre.