Facebook

Társulási Tanácsülés

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Társulási Tanácsa

2020. november 2-án (hétfőn) 10:00 órai

kezdettel soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülést tart.

 

Az ülés napirendi pontjainak (meghívójának) megtekintéséhez kattintson ide.

2020-10-30 11:26:58

Bizottsági ülés

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

2020. október 28-án (szerdán) Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 14:00 órától soron kívüli (rendkívüli) ülést tart.

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésének napirendi pontjai (meghívója) ide kattintva tekinthető meg.

 

2020-10-27 10:15:22

Képviselő-testület soron következő (rendes) ülése

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 28-án (szerdán) 15.00 órai kezdettel

soron következő (rendes) nyílt, majd azt követően zárt ülést tart. 

 

Az ülés napirendi pontjainak (meghívójának) megtekintéséhez kattintson ide.

2020-10-22 16:40:55

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

-"a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 28/2015. (XI.30.) rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-" önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.01.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2018. (IV.27.) rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V.30.) rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről szóló 16/2015. (IX.03.) rendelet módosításárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX.08.) rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-" a kedvtelésből tartott állatok szabályairól szóló 18/2015. (IX.03.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.10.27. /kedd/ 12:00 óra.)

2020-10-22 14:52:12