Facebook

I. Pályázati felhívás

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: bérbeadó) Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 165/2020 (IX.21.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, alábbi ingatlan versenytárgyalás útján 2021. január 01. napjától 2025. december 31-ig történő haszonbérletbe adására illetve bérbe vételére.

 

Pályázat tárgyát képező ingatlan:

 

- 7701/1 hrsz-ú, 3000 m2 területű belterületi beépítetlen ingatlan 

 

A részletes kiírást ide kattintva olvashatják. 

2020-12-02 08:39:08

Zöldhulladék elszállítás decemberben is

Tisztelt Lakosság!

 

2020. december 3-án (csütörtökön) ismét lesz zöldhulladék elszállítás.

 

Az NHSZ Zöldfok Zrt. munkatársai december hónapban is elszállítják az ingatlanok elé kitett zöldhulladékot.

Csak a kévébe kötött, hulladékgyűjtó edényben, vagy jelölt zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítják el. 

 

Jelölt zsák 100 Ft/db áron kapható a Viz-Villany-Fűtés szerelési üzletben, valamint a Városgondnokságon. 

2020-11-20 14:25:45

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

-"a köztisztviselők illetménykiegészítésérőlszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról " szóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

 

-"a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjárólszóló rendelet-tervezet elérhető az itt található linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2020.11.24. /kedd/ 12:00 óra.)

2020-11-20 14:07:37

Kormányintézkedések 2020. november

Tisztelt Lakosság!

 

A kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé.


A részletes tájékoztatót ide kattintva olvashatják. 

2020-11-12 08:23:57

Pályázati felhívás - Önkormányzati bérlakások bérletére

Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: bérbeadó) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelete értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő enyingi ingatlanjainak pályázat útján történő bérbeadására, mely a valóságban 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 17. szám alatt, továbbá a 8130 Enying, Dr. Belák Sándor u. 21. szám alatt található.

 

A részletes pályázati kiírást ide kattintva érhetik el. 

2020-11-03 15:14:57