Facebook

Szülők tudatos internethasználata

A nagyobb méretű tájékoztató megnyitásához kattintson a képre!

2020-05-14 16:12:18

Újra nyit a Hulladékudvar!

                                          

 

Tisztelt Lakosság!  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Enyingi Hulladékudvar 2020. május 20. napjától ismét nyitva tart a korábban már megszokott időben:

 

Szerdánként 14-18 óra között és szombatonként 8-13 óra között.

 

A hulladéklerakás feltételei változatlanok, melyekről felvilágosítást ide kattintva olvashatnak.

 

2020-05-13 12:58:46

Zavartalan a hulladékelszállítás

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Enyingen a hulladékszállítás zavartalanul, az előre meghirdetett rendszerben történik.

 

A kommunális hulladékot minden hét szerdai napján, az összegyűjtött szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat 2020. május 26-án, a zöldhulladékot 2020. június 4. napján szállítják el.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2020. május hónaptól a zsákban kitett zöldhulladékot már csak a logóval ellátott zsákokban szállítják el, a szelektív hulladékokhoz hasonlóan. 

Jelölt zsákokat a Városgondnokságon (8130 Enying, Vas Gereben u. 3.) és a Magyar és Társa 2000 Kft Villany-Víz-Fűtés boltjában (8130 Enying, Kossuth u. 27.) lehet megvásárolni 100 Ft/db áron. 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel az Enyingi Hulladékudvar határozatlan ideig zárva tart.

 

2020-05-12 15:36:19

Lakossági felhívás - Közterületek tisztántartásáról

Tisztelt Lakosság!

Lakókörnyezetünk tisztán tartása, megóvása közös célunk és közös érdekünk.
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendeltének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a értelmében az Önkormányzat a park, tér és más közterületek - a 64-es főút keleti oldalán, a Templom utca és a Budai Nagy Antal utca által határolt területen található ingatlanok, valamint a 64-es főút nyugati oldalán a Bástya utca és a Bocsor István utca által határolt területen elhelyezkedő ingatlanok előtti közterületek - rendezettségéről, tisztántartásáról Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága (a továbbiakban: Városgondnokság) útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatait a Rendelet 2. § (2) bekezdése tartalmazza, amelynek értelmében az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

 • az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról

 • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról

 • tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról

 • két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség az ingatlantulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

  A Rendelet 3. §-a tartalmazza a közterület tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezéseket:

 • Építési, bontási, felújítási munkáknál, valamint az úttest, járdaszakasz felbontásánál keletkezett por- és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni. A munkálatok során, illetve a közterület rendeltetésről eltérő használata esetén a növényzetet, létesítményeket védőburkolattal vagy más alkalmas eszközzel a szennyeződéstől, rongálódástól meg kell védeni.

 • Az építési vagy bontási anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet.

 • Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás, illetve egyéb szennyeződés letakarításáról, a szükséges jelzések kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

 • Közterületen gépjárművet mosni, bontani, valamint az azonnali hibaelhárítás esetét kivéve azokat javítani, továbbá háztartási gépet elhelyezni, bontani, javítani tilos!

  Amennyiben az ingatlan tulajdonos a Rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt közterület tisztántartási kötelezettségének idős kora, egészségi állapota vagy huzamos ideig más településen történő tartózkodása miatt nem tud eleget tenni, akkor kérheti, hogy a kötelezettséget helyette a Városgondnokság végezze el. A kérelem benyújtását követően a Városgondokság 15 napon belül szerződést köt az érintettel.

  Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése közös érdekünk és közös feladatunk.

  Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

   

  Viplak Tibor s.k.

  polgármester

   

2020-05-11 07:33:21