Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

-"a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról"  szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.01.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-"a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési

díjairól"  szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.01.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-"a közterületek használatának rendjéről szóló 25/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról"  szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.01.26. /kedd/ 12:00 óra.)

 

 

-"önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről"  szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.01.26. /kedd/ 12:00 óra.)

2021-01-21 13:41:36

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évi adóelőleg csökkenté lehetőségeiről

A nagyobb méretű tájékoztató megtekintéshez kattintson a képre!

 

2021-01-21 10:40:35

Hulladékszállítási naptár 2021.

Tisztelt Lakosság!

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a karácsonyfák/fenyőfák elszállításának időpontja:

2021. január 21. 

Ekkor szíveskedjenek a elszállítandó fákat az ingatlanok elé kihelyezni. 

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy július hónapban nem kerül sor a zöldhulladék elszállítására, viszont december hónapban elviszi a szolgáltató a zöldhulladékot. 

 

A lomtanalításra 2021. évben előreláthatólag október 18-19-20. napjain kerül sor. 

 

A részletes hulladékszállítási naptárt ide kattintva érhetik el. 

2021-01-13 09:10:13

I. Pályázati felhívás

Enying Város Önkormányzata (továbbiakban: bérbeadó) Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 400/2019. (XI.27.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, alábbi ingatlanok versenytárgyalás útján 2021. január 01. napjától 2021. december 31-ig történő haszonbérletbe adására illetve bérbe vételére.

 

Pályázat tárgyát képező ingatlanok:

 

- 0194/6 hrsz.-ú,  82.618 m2 nagyságú gyep művelési ágú (109.24 ak ),

- 0196/2 hrsz.-ú, 30.311 m2 nagyságú gyep művelési ágú (33.11 ak ),

- 0199hrsz-ú,      63.381 m2 nagyságú gyep és erdő művelési ágú (57.55 ak ),

- 0242/3 hrsz.-ú, 21.144 m2 nagyságú gyep művelési ágú (23.47 ak ),

- 0242/4 hrsz.-ú, 63.043 m2 nagyságú gyep művelési ágú ( 79.23 ak ) ingatlanok.

 

 A részletes kiírást ide kattintva érhetik el. 

 


2021-01-11 15:20:52

A Magyar Honvédség felhívása

A nagyobb méretű tájékoztató megtekintéséhez kattintson a képre!

2021-01-11 12:01:45