Facebook

Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum

Tisztelt Lakosság!

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánység Székesfehérvári Rendőrkapitánysága 2018. november 29-én 10 órakor Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum elnevezésű konzultációt tartott az Enyingi Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  A konzultáció fő témája az Enyingi Járáshoz tartozó települések közbiztonsági helyzetéről, valamint az aktuális közbiztonsági programokról szóló tájékoztatás volt. A tájékoztatás után lehetőség nyílt egyéb kérdések, észrevételek, javaslatok megvitatására is. A rendezvényről készült képeket erre a linkre kattintva tekinthetik meg.

 

2018-11-30 14:26:04

Gyümölcsültetvények bejelentése - közeleg a határidő

A termőföldvédelmi törvény előírja a hatóságoknak 2018. január elsejétől a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. Így az azokat használóknak adatszolgáltatási kötelezettségük van. A bejelentéssel érintett területnagyság alsó határa a korábbi 3000 négyzetméterről 2500 négyzetméterre módosult. A hatályos jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gazdálkodók szankciómentesen, 2018. december 31-ig a régebbi, engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeiket is bejelenthetik.

Az adatszolgáltatást az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei telepítési hatóságok felé, a 2. számú űrlapon kell teljesíteni. A telepítési hatóság Fejér megyében a Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályának Földművelésügyi Osztálya (2481, Velence, ország út 23., telefon: 70/43624319). Természetes személyek a bejelentéseket papír alapon, postai úton vagy e-papíron elektronikus úton; gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. A bejelentés ingyenes.

Új ültetvény telepítési szándék esetén az 1. számú űrlapot kell benyújtani, a már bejelentett ültetvényeket érintő változásokat a 3. számú űrlapon kell jelezni.

A részletes tájékoztató és a bejelentéshez szükséges űrlapok a telepítési hatóságnál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján találhatók.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

2018-11-30 11:48:16

"Fűts okosan!" kapmány

Fűts okosan!

 

A települések levegőminőségét, a közhiedelemmel ellentétben, nem csak a közlekedésből és az ipari termelésből származó levegőszennyezés, hanem jelentős mértékben a lakossági fűtés is rontja. Az Agrárminisztérium – együttműködve a Fejér Megyei Kormányhivatallal – a „Fűts okosan!” kampányával ad tájékoztatást a tudnivalókról és a tennivalókról.

 

A fűtési időszakban a legnagyobb egészségügyi kockázatot jelentő, kis méretű szálló por szakszóval PM2.5 porfrakció kibocsátásának közel 80 százalékáért a lakossági fűtés a felelős. Magyarországon évente 8-10ezer emberi élet elvesztése függ össze levegő minőségének romlásával.

 

A lakossági fűtés során szükséges figyelembe venni, milyen anyagok használhatóak fel a rendelkezésre álló tüzelő berendezésekben. A fűtés csak száraz tűzifával, vagy pellettel, brikettel történhet. A tűzifa fajtája és nedvességtartalma nagy mértékben befolyásolja fűtési költségeket. A puhafák, mint a fenyő és a különböző gyümölcsfák alacsony fűtőértékük miatt nem alkalmasak a tüzelésre, mivel a tüzelőberendezés és a kémény károsítása mellett a lakosság fűtési költségeit is növelik. A 20 % alatti nedvességtartalmú keményfával (bükk, tölgy, akác és gyertyán) akár 30%-kal is csökkenthetőek a fűtési költségei a lakosságnak, mint a nedves vagy puhafa tüzelő használata esetén.

A hulladékok tüzelőberendezésben történő elégetése tilos. Hulladék égetése esetén mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, veszélyeztetve saját egészségünket, illetve környezetünk egészségét. Hulladéknak minősül a bármilyen kezelt fa (raklap, régi ablakkeret), forgácslap, bútorlap, építési fahulladék, színes ún. fényes papírhulladék, petpalack, műanyag hulladék, használt ruha, fáradt olaj…

 

Az Agrárminisztérium „Fűts Okosan!” kampánya keretében készült plakátokat (www.futsokosankampany.hu) a Fejér Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és jelentősebb ügyfélforgalmat bonyolító egységeinek ügyféltereiben, a háziorvosi rendelők váróiban, védőnői tanácsadókban illetve a területi környezetvédelmi ügyfélszolgálaton helyeztük ki. A megyében közel 60 települési önkormányzat részére juttattunk el plakátot. A szétosztással megbízott járási hivatalok kérték az önkormányzatokat, hogy a helyben szokásos módon és a helyi médiában is minél szélesebb körben tájékoztassák a lakosságot.

 

A télen jelentősen megnő a lakossági közérdekű bejelentések száma is lakossági fűtés okozta levegőszennyezés miatt. Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészségre ártalmas légszennyezést érzékel, első lépésként próbálja meg a szennyezés okozóját megkeresni, és személyesen megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel, és a levegőt szennyező tevékenység tovább folytatódik, bejelentését a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatalához teheti meg. A panaszokat a környezetvédelmi hatóságok vizsgálják ki. Kérjük, lehetőség szerint, próbálja meg dokumentálni (fotóval, videóval) az esetet, illetve tanúkkal támassza alá.

 

Ezeket a problémás eseteket, vitákat persze jobb megelőzni. Figyeljünk környezetünkre, óvjuk együtt a levegő tisztaságát!

 

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

2018-11-30 11:46:28

A Független Rendvédelmi Panasztestület tájékoztatója

Az Országgyűlés által megválasztott Független Rendészeti Panasztestület olyan független, civil szervezet, amelynek legfontosabb feladata, hogy a Rendőrség rendészeti tevékenységét - meghatározott jogszabályi keretek között - az alkotmányos alapjogok érvényesülése szempontjából vizsgálja. 

 

Ezért - állampolgárságtól függetlenül - minden személy, akit rendőri intézkedés alá vontak, vagy akinek érdekében szükséges rendőri intézkedést elmulasztották, vagy akivel szemben a Rendőrség kényszerítő eszközt alkalmazott és úgy érzi, hogy emiatt alapvető jogai gyakorlásában akadályozták, emberi jogait megsértették, 

- az intézkedéstől, az intézkedés elmulasztásától vagy a kényszerítő eszköz alkalmazásától, illetve arról való tudomásszerzéstől számított mihamarabb, de legkésőbb 20 napon (!) belül személyesen, vagy jogi képviselője (kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen személy esetén törvényes képviselője) útján,

- írásban (levélben, telefaxon) illetve személyesen szóban a Testület ügyfélfogadási idejében (előzetes, telefonon történő bejelentkezés után),

- díj- és illetékmentesen (!) kérheti, hogy panaszát ne az intézkedést foganatosító rendőri szerv vezetője, hanem a Független Rendészeti Panasztestület vizsgálja ki.

 

Az erről szóló bővebb felvilágosítás és Panaszbeadvány erre a linkre kattintva tölthető le. 

2018-11-29 15:48:52