Facebook

Rendezés:

doc_ico
2009.01.19 Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
2009-01-26 09:34:20
 
doc_ico
2009.01.28 Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-01-26 09:57:34
 
doc_ico
2009.01.28 Rendeletmódosítás lakás és helyiség bérlet
2009-01-26 09:36:15
 
doc_ico
2009.01.28 Rendeletmódosítás SZMSZ
2009-01-26 09:36:43
 
doc_ico
2009.01.28 Rendeletmódosítás_bérleti díj
2009-01-26 09:35:05
 
doc_ico
2009.01.28 Rendeletmódosítás_helyi iparűzési a. és komm. adó
2009-01-26 09:35:42
 
doc_ico
2009.01.28 Rendeletmódosítás_vagyonrendelet
2009-01-26 09:37:10
 
doc_ico
2009.01.28 Víziközmű társulat szervezése
2009-01-26 09:37:43
 
doc_ico
2009.01.28. Egyes rendeletek hatályon kívül helyezése
2009-01-28 13:43:21
 
doc_ico
2009.01.28. Rendeletmódosítás helyi iparűzési adó
2009-01-28 13:38:32
 
doc_ico
2009.01.28. Rendeletmódosítás magánszemélyek kommunális adójáról
2009-01-28 13:38:09
 
doc_ico
2009.01.28. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-01-28 13:52:48
 
doc_ico
2009.02.13 Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezete
2009-02-13 13:05:32
 
doc_ico
2009.02.25. A települési szilárd hulladék kezelésének térítési díjára vonatkozó javaslat
2009-02-25 12:30:26
 
doc_ico
2009.02.25. Enying Város szennyvízelvezetés és tisztítás közbeszerzési eljárásai
2009-02-25 12:35:15
 
doc_ico
2009.02.25. Orvosi ügyelettel kapcsolatos előterjesztés
2009-02-25 12:28:43
 
doc_ico
2009.02.25. Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása
2009-02-25 14:32:38
 
doc_ico
2009.02.25. Polgármesteri Hivatal létszámemelése
2009-02-25 12:27:38
 
doc_ico
2009.02.25. Rendeletmódosítás az önk. tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről; az önk. vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól; SZMSZ-ről
2009-02-25 14:36:30
 
doc_ico
2009.02.25. Viziközmű Társulat szervezésére vonatkozó szerződéstervezetek
2009-02-25 12:34:26
 
doc_ico
2009.02.25.Oktatási-, Kulturális-, és Sportbizottság előterjesztései
2009-02-25 12:26:25
 
doc_ico
2009.02.25.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 1. rész
2009-02-25 12:24:30
 
doc_ico
2009.02.25.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 2. rész
2009-02-25 12:25:41
 
doc_ico
2009.02.25.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-02-25 12:21:41
 
doc_ico
2009.03.25. 2008. évi költtségvetési rendelet módosítása
2009-03-20 12:48:09
 
doc_ico
2009.03.25. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2009-03-20 21:50:40
 
doc_ico
2009.03.25. Az állattartásról szóló rendelet módosítása
2009-03-20 21:51:16
 
doc_ico
2009.03.25. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
2009-03-23 09:27:55
 
doc_ico
2009.03.25. Központi orvosi ügyelet
2009-03-23 09:17:52
 
doc_ico
2009.03.25. Megállapodás a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal
2009-03-23 09:19:15
 
doc_ico
2009.03.25. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2009-03-20 21:52:50
 
doc_ico
2009.03.25. Pénzügyi Bizottság előterjesztései (jkv)
2009-03-20 12:47:23
 
doc_ico
2009.03.25. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kijelölése
2009-03-20 21:51:55
 
doc_ico
2009.03.25. Támogatási kérelem jótékonysági nótaest megrendezésére
2009-03-20 21:53:41
 
doc_ico
2009.03.25. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-03-20 21:54:21
 
doc_ico
2009.04.10. Közétkeztetés
2009-04-08 15:31:21
 
doc_ico
2009.04.10. Közbeszerzési terv 2009.
2009-04-08 15:33:14
 
doc_ico
2009.04.10. Közbeszerzési terv táblázat
2009-04-08 15:33:39
 
doc_ico
2009.04.10. Közfoglalkoztatás 2009.
2009-04-08 15:34:04
 
doc_ico
2009.04.10. Közfoglalkoztatási terv
2009-04-08 15:34:58
 
doc_ico
2009.04.10. Szociális kerekasztal
2009-04-08 15:32:00
 
doc_ico
2009.04.29 Állami Számvevőszék 2009. előterj
2009-04-25 22:40:01
 
doc_ico
2009.04.29 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - beszámolók
2009-04-27 13:12:34
 
doc_ico
2009.04.29 Az önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendelet-tervezete
2009-04-24 13:09:53
 
doc_ico
2009.04.29 Egészségügyi és Szociális BIzottság előterjesztései
2009-04-27 13:17:26
 
doc_ico
2009.04.29 Könyvvizsgálói jelentés 2008. évi beszámolóhoz
2009-04-25 22:41:17

(előterj)

 
doc_ico
2009.04.29 Pénzügyi Bizottsági elóterjesztések
2009-04-24 11:27:35

A Pénzügyi Bizottság 2009.04.21-i nyílt ülésének jkv-e (előterjesztések, előterjesztések véleményezése a KT 2009. áprilisi ülésére)

 
doc_ico
2009.04.29. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2009-04-25 22:38:40
 
doc_ico
2009.04.29. ESZI intézkedési terv
2009-04-25 22:40:31
 
doc_ico
2009.04.29. Rendeletmódosítás önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
2009-04-25 22:45:16
 
doc_ico
2009.04.29. Rendeletmódosítás hulladékkezelési díj
2009-04-25 22:43:07
 
doc_ico
2009.04.29. Rendeletmódosítás vásárokról és piacokról
2009-04-25 22:46:40
 
doc_ico
2009.04.29. Támogatási célok
2009-04-25 22:42:22
 
doc_ico
2009.04.29. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-04-25 22:45:59
 
doc_ico
2009.05.27. Alapító okiratok módosítása előterjesztés
2009-05-25 15:21:07
 
doc_ico
2009.05.27. Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:21:52
 
doc_ico
2009.05.27. CBA áruház visszavásárlási jog törlése iránti kérelem
2009-05-25 15:20:17
 
doc_ico
2009.05.27. Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:22:28
 
doc_ico
2009.05.27. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Ált. Iskola Alapító okirat módosítás
2009-05-25 15:41:22
 
doc_ico
2009.05.27. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:25:28
 
doc_ico
2009.05.27. Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság előterjesztései
2009-05-25 15:19:14
 
doc_ico
2009.05.27. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-05-25 15:18:28
 
doc_ico
2009.05.27. Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása
2009-05-27 11:10:58
 
doc_ico
2009.05.27. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:23:49
 
doc_ico
2009.05.27. Szirombontogató Óvoda Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:24:23
 
doc_ico
2009.05.27. SZMSZ és vagyonrendelet módosító javaslat
2009-05-27 11:10:19
 
doc_ico
2009.05.27. Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítása
2009-05-25 15:23:08
 
doc_ico
2009.05.27. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
2009-05-25 15:17:57
 
doc_ico
2009.05.27. Vagyonrendelet módosító javaslat
2009-05-25 15:39:30
 
doc_ico
2009.06.24 Előterjesztés 2009. évi költségvetés módosítása
2009-06-22 13:28:09
 
doc_ico
2009.06.24. A közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítója kiválasztásáról szóló képviselő-testületi döntés módosítása
2009-06-22 14:01:54
 
doc_ico
2009.06.24. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.10.) rendelet módosítása
2009-06-22 14:03:16
 
doc_ico
2009.06.24. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-06-22 14:04:09
 
doc_ico
2009.06.24. Az OLLÉ programhoz kapcsolódó képviselő-testületi döntések módosítása
2009-06-22 13:48:09
 
doc_ico
2009.06.24. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekt I. fordulójához kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás megvitatása
2009-06-22 13:46:25
 
doc_ico
2009.06.24. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekt I. fordulójához kapcsolódó vállalt feladatok megvitatása
2009-06-22 13:44:22
 
doc_ico
2009.06.24. Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság előterjesztései
2009-06-22 14:05:11
 
doc_ico
2009.06.24. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-06-22 14:05:39
 
doc_ico
2009.06.29. Ingatlancsere Enyingi Agrár Rt.
2009-06-26 10:13:45
 
doc_ico
2009.07.02. Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló rendelet módosítása
2009-06-30 21:21:41
 
doc_ico
2009.07.02. Környezetvédelmi Program
2009-06-30 21:24:31
 
doc_ico
2009.07.02. Közétkeztetés értékelő bizottság
2009-06-30 21:18:55
 
doc_ico
2009.07.02. Közétkeztetés szolgáltatási szerződés
2009-06-30 21:20:05
 
doc_ico
2009.07.02. Szennyvízberuházás PR feladatok ellátása
2009-06-30 21:20:45
 
doc_ico
2009.08.26. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi átfogó értékelés kiegészítése
2009-08-24 15:41:48
 
doc_ico
2009.08.26. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi átfogó értékelés kiegészítése - előterjesztés
2009-08-24 15:39:24
 
doc_ico
2009.08.26. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
2009-08-24 15:22:37
 
doc_ico
2009.08.26. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
2009-08-24 16:01:34
 
doc_ico
2009.08.26. Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:33:44
 
doc_ico
2009.08.26. Enying Város Szolgáltató Intézménye alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:34:30
 
doc_ico
2009.08.26. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:36:28
 
doc_ico
2009.08.26. Közétkeztetési szolgáltatási szerződés
2009-08-26 10:23:52
 
doc_ico
2009.08.26. Közétkeztetési szolgáltatási szerződés elfogadása - előterjesztés
2009-08-24 15:42:42
 
doc_ico
2009.08.26. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-08-26 10:23:14
 
doc_ico
2009.08.26. Pénzügyi Bizottság kültagjának megválasztása
2009-08-24 15:59:01
 
doc_ico
2009.08.26. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:32:59
 
doc_ico
2009.08.26. Szirombontogató Óvoda alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:35:46
 
doc_ico
2009.08.26. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-08-24 15:21:11
 
doc_ico
2009.08.26. Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:35:09
 
doc_ico
2009.08.26. Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
2009-08-24 15:37:15
 
doc_ico
2009.09.30. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztése
2009-09-25 11:16:48
 
doc_ico
2009.09.30. Felügyelő Tanácsba tag delegálása
2009-09-25 13:57:55
 
doc_ico
2009.09.30. Hírmondó hirdetési díjai
2009-09-25 13:52:08
 
doc_ico
2009.09.30. Jogharmonizáció
2009-09-25 13:51:26
 
doc_ico
2009.09.30. Jogharmonizáció - fenntartható rendelkezések
2009-09-28 10:48:09
 
doc_ico
2009.09.30. Jogharmonizáció - közterület-használati rendelet
2009-09-28 10:47:37
 
doc_ico
2009.09.30. Közmunka program
2009-09-30 10:18:28
 
doc_ico
2009.09.30. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2009-09-25 10:53:16
 
doc_ico
2009.09.30. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-09-25 11:31:53
 
doc_ico
2009.09.30. Pszichológus alkalmazása
2009-09-25 13:56:39
 
doc_ico
2009.09.30. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-09-25 11:01:04
 
doc_ico
2009.10.28. Ambrusné Bódis Mária kérelme
2009-10-28 14:18:39
 
doc_ico
2009.10.28. Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2009-10-22 15:05:22
 
doc_ico
2009.10.28. E.ON szerződés módosítás
2009-10-28 14:17:10
 
doc_ico
2009.10.28. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
2009-10-22 15:36:13
 
doc_ico
2009.10.28. Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:06:26
 
doc_ico
2009.10.28. Enying Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:07:18
 
doc_ico
2009.10.28. Enying Város Szolgáltató Intézménye alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:07:52
 
doc_ico
2009.10.28. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:08:51
 
doc_ico
2009.10.28. Költségvetési rendelet módosítása
2009-10-22 15:36:58
 
doc_ico
2009.10.28. Műfüves pálya finanszírozásához ingatlanfedezet
2009-10-28 14:18:00
 
doc_ico
2009.10.28. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-10-22 15:04:40
 
doc_ico
2009.10.28. Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
2009-10-22 15:05:51
 
doc_ico
2009.10.28. Szirombontogató Óvoda alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:10:09
 
doc_ico
2009.10.28. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-10-22 15:17:03
 
doc_ico
2009.10.28. Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
2009-10-22 15:10:52
 
doc_ico
2009.11.25. Az állatok tartásáról szóló rendelet
2009-12-14 09:36:53
 
doc_ico
2009.11.25. ESZI megállapodás módosítás
2009-11-23 08:55:43
 
doc_ico
2009.11.25. Határozati javaslat ESZI módosított
2009-11-23 08:56:18
 
doc_ico
2009.11.25. Mikrokörzeti Megállapodás módosítás
2009-11-23 08:55:10
 
doc_ico
2009.11.25. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2009-12-02 11:13:20
 
doc_ico
2009.11.25. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-11-23 08:57:25
 
doc_ico
2009.11.25. Polgármesteri Hivatal létszám
2009-11-23 08:56:49
 
doc_ico
2009.11.25. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-11-23 08:57:55
 
doc_ico
2009.12.14. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-12-14 09:24:35
 
doc_ico
2009.12.16. 2010. évi ülésterv
2009-12-14 09:22:56
 
doc_ico
2009.12.16. Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
2009-12-14 09:37:35
 
doc_ico
2009.12.16. Egyesített Szociális Intézmény előterjesztések (működési engedély, szakmai programok, SzMSz)
2009-12-15 13:28:16
 
doc_ico
2009.12.16. Egyesített Szociális Intézmény létszámkeretének módosítása
2009-12-14 09:38:04
 
doc_ico
2009.12.16. ESZI SzMSz
2009-12-15 15:22:58
 
doc_ico
2009.12.16. Határozatok visszavonása
2009-12-14 09:25:36
 
doc_ico
2009.12.16. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2009-12-14 09:25:59
 
doc_ico
2009.12.16. Szakmai program - étkeztetés
2009-12-15 15:18:25
 
doc_ico
2009.12.16. Szakmai program - családsegítés
2009-12-15 15:14:53
 
doc_ico
2009.12.16. Szakmai program - gyermekjóléti szolgálat
2009-12-15 15:17:15
 
doc_ico
2009.12.16. Technikai határozat - határozat visszavonása
2009-12-14 09:23:46
 
doc_ico
2009.12.16. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2009-12-14 09:25:04
 
doc_ico
2010.01.27 Határozatok visszavonása - fejlesztések
2010-01-22 10:59:24
 
doc_ico
2010.01.27. 2010. évi közfoglalkoztatási terv
2010-01-25 10:00:28
 
doc_ico
2010.01.27. A közterület-használat szabályairól szóló rendelet módosítása
2010-01-22 10:57:57
 
doc_ico
2010.01.27. Alapító okirat módosítás - Polgármesteri Hivatal
2010-01-22 10:54:55
 
doc_ico
2010.01.27. Alapító okirat módosítás - Szirombontogató Óvoda
2010-01-22 10:55:37
 
doc_ico
2010.01.27. Egyesített Szociális Intézmény működési engedély módosítás
2010-01-22 10:58:48
 
doc_ico
2010.01.27. Enying Város Önkormámyzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
2010-01-25 09:53:36
 
doc_ico
2010.01.27. Hulladékkezelési díj
2010-01-25 09:51:02
 
doc_ico
2010.01.27. Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok
2010-01-22 11:05:15
 
doc_ico
2010.01.27. Megvalósulási terv, teljesítményterv
2010-01-22 11:00:33
 
doc_ico
2010.01.27. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2010-01-22 12:59:54
 
doc_ico
2010.01.27. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-01-22 11:09:34
 
doc_ico
2010.01.27. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-01-22 12:57:10
 
doc_ico
2010.02.24. A Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-02-19 10:36:31

A költségvetéstől eltérő napirendi pontokban hozott bizottsági döntéseket a Képviselő-testület 2010. február 10-i rendkívüli ülésén tárgyalta.

 
doc_ico
2010.02.24. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
2010-02-19 10:28:22
 
doc_ico
2010.02.24. Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
2010-02-19 10:28:53
 
doc_ico
2010.02.24. Előterjesztés rendeletmódosításokhoz
2010-02-19 11:59:37
 
doc_ico
2010.02.24. Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről - rendelet mellékletei
2010-02-19 10:27:14
 
doc_ico
2010.02.24. Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
2010-02-19 10:26:36
 
doc_ico
2010.02.24. Határozatok visszavonása - fejlesztések
2010-02-19 10:29:29
 
doc_ico
2010.02.24. Jegyzői levél - költségvetés
2010-02-19 10:27:41
 
doc_ico
2010.02.24. Költségvetéshez kapcsolódó határozati javaslat
2010-02-19 10:41:21
 
doc_ico
2010.02.24. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-02-24 10:09:38
 
doc_ico
2010.03.31. 2009. évi költségvetés módosítása
2010-03-31 08:58:59
 
doc_ico
2010.03.31. 2009. évi költségvetés módosítása - melléklet
2010-03-31 08:59:41
 
doc_ico
2010.03.31. Alapító okirat módosítása - Polgármesteri Hivatal
2010-03-26 12:38:51
 
doc_ico
2010.03.31. ESZI intézményvezetői álláspályázat
2010-03-30 09:47:06
 
doc_ico
2010.03.31. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2010-03-26 12:38:11
 
doc_ico
2010.03.31. Pénzügyi BIzottság előterjesztései
2010-03-26 12:37:13
 
doc_ico
2010.03.31. Tájékoztató - buszöböl pár levél
2010-03-26 12:40:05
 
doc_ico
2010.03.31. Tájékoztató - buszöböl pár szerződés
2010-03-26 12:40:44
 
doc_ico
2010.03.31. Településfejlesztési és Környezetvédelmi BIzottság előterjesztései
2010-03-26 12:37:40
 
doc_ico
2010.04.19. Alapító okirat módosítás - Városi Bölcsőde
2010-04-19 09:10:16
 
doc_ico
2010.04.19. EU Önerő Alap
2010-04-19 09:03:17
 
doc_ico
2010.04.19. Szennyvíz projekthez kapcsolódó vállalások
2010-04-19 09:06:35
 
doc_ico
2010.04.28. - 1. Enyingi Rendőrőrs beszámoló - melléklet
2010-04-23 11:58:03
 
doc_ico
2010.04.28. - 1. Enyingi Rendőrős beszámolója
2010-04-23 11:57:00
 
doc_ico
2010.04.28. - 1.1 ESZI belső ellenőri jelentés
2010-04-23 12:24:42
 
doc_ico
2010.04.28. - 2. Szennyvíz pályázat kitűzött beadási határidejének módosítása
2010-04-23 12:04:44
 
doc_ico
2010.04.28. - 2.3 Dózsa Gy. utcai baloldali buszváró áthelyezése
2010-04-23 13:06:36
 
doc_ico
2010.04.28. - 3. Pénzügyi Bizottság előterjesztése
2010-04-23 12:57:19
 
doc_ico
2010.04.28. - 3.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos határozatok megvitatása
2010-04-23 12:52:01
 
doc_ico
2010.04.28. - 4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-04-23 12:18:08
 
doc_ico
2010.04.28. - 4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jegyzőkönyve rendkívüli ülésről - tájékoztatás
2010-04-23 12:19:29
 
doc_ico
2010.04.28. - 4.5 Víztorony antenna tulajdonosi hozzájárulás és bérleti szerződés - kiegészítés a TFB anyaghoz
2010-04-23 12:22:21
 
doc_ico
2010.04.28. - 5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-04-23 12:56:52
 
doc_ico
2010.04.28. - 6. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztése
2010-04-23 12:23:04
 
doc_ico
2010.04.28. - RK Bölcsőde pályázat projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító kiválasztása
2010-04-27 10:39:32
 
doc_ico
2010.04.28. - Tájékoztatás - adóvégrehajtás
2010-04-23 12:25:24
 
doc_ico
2010.04.28. - Tájékoztatás ÖNHIKI igényléséről
2010-04-23 12:33:19
 
doc_ico
2010.05.03. Szennyvíz-projekt hiteligénylése
2010-06-02 15:40:34
 
doc_ico
2010.05.04. - 1. Határozat módosítás a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat előkészítő munkáival kapcsolatosan
2010-05-03 15:38:25
 
doc_ico
2010.05.04. - 1. melléklet CBA megállapodás
2010-05-03 15:40:37
 
doc_ico
2010.05.04. - 1. melléklet CBA vállalkozói szerződés
2010-05-03 15:40:07
 
doc_ico
2010.05.04. - 1. melléklet MT megállapodás
2010-05-03 15:41:28
 
doc_ico
2010.05.04. - 1. melléklet MT vállalkozói szerződés
2010-05-03 15:41:04
 
doc_ico
2010.05.04. - Rendkívüli - Az önkormányzat folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítása
2010-05-03 15:44:09
 
doc_ico
2010.05.04. - Rendkívüli - Szennyvíz Projekthez kapcsolódó vállalások
2010-05-03 15:48:03
 
doc_ico
2010.05.04. - Rendkívüli - Városi Bölcsőde pályázat projektmenedzser / pénzügyi lebonyolító kiválasztása
2010-05-03 15:43:12
 
doc_ico
2010.05.13. - 1. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés indítása
2010-05-11 15:48:21
 
doc_ico
2010.05.13. - 2. Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
2010-05-11 15:32:27
 
doc_ico
2010.05.13. - 3. Enying Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési terve
2010-05-11 15:33:30
 
doc_ico
2010.05.13. - RK Talajvédelmi terv engedélyezése
2010-05-12 14:41:05
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.1 Jegyzői módosító javaslat a Pénzügyi Bizottság előterjesztéséhez
2010-05-21 13:35:32
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.1 Pénzügyi Bizottság előterjesztése
2010-05-21 13:34:22
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.2 Buszöböl-pár részletfizetési ütemezéséről szóló határozat módosítása
2010-05-21 13:33:38
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.3 64-es főút átkelési szakasz közterület szabályozási terv - szerződésmódosítás
2010-05-21 13:33:04
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.4 Városi bölcsőde pályázat - nyilvánosság tájékoztatására vállalkozó kiválasztása
2010-05-21 13:31:48
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.5.1 Szennyvízberuházás - üres ingatlanok kérdése
2010-05-21 13:31:06
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.5.2 Szennyvízberuházás - Városkörnyéki alapból kölcsönigénylés
2010-05-21 13:30:35
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.5.3 Szennyvízberuházás - már nem aktuális határozatok visszavonása
2010-05-21 13:29:54
 
doc_ico
2010.05.26. - 1.6 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának módosítása
2010-05-21 13:28:50
 
doc_ico
2010.05.26. - 2.1 Átfogó értékelés a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2010-05-21 13:27:51
 
doc_ico
2010.05.26. - 3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2010-05-21 13:24:40
 
doc_ico
2010.05.26. - 4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-05-21 13:24:06
 
doc_ico
2010.05.26. - 5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-05-21 13:23:27
 
doc_ico
2010.06.16. - 1. Enying 0118/8 hrsz-ú szántó használatba adása
2010-06-11 11:41:36
 
doc_ico
2010.06.16. - 1. ESZI intézményvezető kinevezése
2010-06-11 11:57:49
 
doc_ico
2010.06.16. - 2. Tulajdoni lapok lekérése
2010-06-15 08:50:21
 
doc_ico
2010.06.16. - 3. Vas G. Művelődési Ház augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatos levele
2010-06-14 10:47:19
 
doc_ico
2010.06.16. - Csite Katalin pályázata
2010-06-11 12:08:58
 
doc_ico
2010.06.16. - Eü. Biz. határozata
2010-06-11 12:18:05
 
doc_ico
2010.06.16. - Eseti Bizottság jegyzőkönyve
2010-06-11 12:13:43
 
doc_ico
2010.06.16. - Hanák Tiborné pályázata
2010-06-11 12:09:58
 
doc_ico
2010.06.16. - Kistérségi polgármesterek véleményei
2010-06-11 12:17:36
 
doc_ico
2010.06.16. - Papp Anikó pályázata 1. rész
2010-06-11 12:00:05
 
doc_ico
2010.06.16. - Papp Anikó pályázata 2. rész
2010-06-11 12:03:57
 
doc_ico
2010.06.16. - Szőke Sándor Péter ajánlata
2010-06-11 12:10:39
 
doc_ico
2010.06.16. - Szabados Tamásné pályázata
2010-06-11 12:05:42
 
doc_ico
2010.06.16. - Váraczkiné Marton Éva pályázata
2010-06-11 12:11:05
 
doc_ico
2010.06.16. - Vitéz Lászlóné pályázata
2010-06-11 12:12:51
 
doc_ico
2010.06.16.- Nyakas Márta pályázata
2010-06-11 12:10:16
 
doc_ico
2010.06.30. - 1. Tájékoztatás kártérítés ügyben - a PüB 85/2010. (VI.22.) számú határozatának végrehajtása
2010-06-25 15:36:57
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.2 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (+PüB jkv. támogató határozatai)
2010-06-25 15:20:03
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.2 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása MELLÉKLETEK
2010-06-28 15:08:14
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.3 Pályázati kiírás az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői állására, a Képviselő-testület 214/2010. (VI.16.) számú határozatának végrehajtása
2010-06-25 15:22:19
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.4 Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bővítés című pályázat kapcsán a kivitelezéshez kapcsolódó egyes kérdések megvitatása
2010-06-25 15:24:40
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.4 Városi Bölcsőde műszaki ellenőrzés árajánlat Könnyű Endre
2010-06-28 15:00:44
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.4 Városi Bölcsőde műszaki ellenőrzés árajánlat Rimán Imre
2010-06-28 15:01:35
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.4 Városi Bölcsőde pályázat önrészéhez banki ajánlatok
2010-06-29 08:33:34
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.5 Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala
2010-06-25 15:25:22
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.6 A konzorcionális szerződésből eredő kötelezettségek Tab város önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók – a Dél-balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Települési Szilá
2010-06-25 15:28:01
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.6 Konzorcium Elnökének levele KIEGÉSZÍTÉS
2010-06-29 14:56:41
 
doc_ico
2010.06.30. - 1.7 Városi Bölcsőde és EVSZI alapdokumentumainak módosítása
2010-06-25 15:29:21
 
doc_ico
2010.06.30. - 2. Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság előterjesztései
2010-06-25 15:38:10
 
doc_ico
2010.06.30. - 2.1 AVE Zöldfok Zrt. Együttműködési Megállapodás tervezet
2010-06-25 15:30:13
 
doc_ico
2010.06.30. - 3. Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság előterjesztései
2010-06-25 15:31:07
 
doc_ico
2010.06.30. - 3.1 Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem, fellebbezés
2010-06-25 15:38:59
 
doc_ico
2010.06.30. - 4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 06.16-i jkv.
2010-06-28 11:11:07
 
doc_ico
2010.06.30. - 4. Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 06.23-i jkv.
2010-06-25 15:32:50
 
doc_ico
2010.06.30. - 5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-06-28 11:04:58
 
doc_ico
2010.06.30. - 5.6 EVSZI szervezeti ábra
2010-06-25 15:34:27
 
doc_ico
2010.07.13. - 1. működési hitel mértékének emelése
2010-07-09 08:46:44
 
doc_ico
2010.07.13. - 2. A 179/2010. (V. 13.) határozat határidőinek módosítása
2010-07-09 08:30:52
 
doc_ico
2010.07.13. - 3. Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítése
2010-07-09 08:31:32
 
doc_ico
2010.07.13. - 4. Városi Bölcsőde pályázathoz kapcsolódó döntések módosítása
2010-07-09 09:19:42
 
doc_ico
2010.07.28. - 1. Szennyvízpályázat hiánypótlás
2010-07-27 09:59:22
 
doc_ico
2010.07.28. - 2. Bérhitel ajánlat megvitatása
2010-07-27 10:00:07
 
doc_ico
2010.08.04. - 1. Engedményezés LTP-k
2010-08-02 13:45:19
 
doc_ico
2010.08.04. - 1. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
2010-08-02 13:17:34
 
doc_ico
2010.08.25. - 1.1 Major László kérelme
2010-08-19 15:44:21
 
doc_ico
2010.08.25. - 1.2 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2010-08-19 15:33:22
 
doc_ico
2010.08.25. - 1.2 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása mellékletek
2010-08-19 15:34:02
 
doc_ico
2010.08.25. - 1.3 Az Enyingi Városvédő-, Szépítő és Hagyományőrző Egyesület emléktábla kihelyezési kérelme
2010-08-19 15:35:04
 
doc_ico
2010.08.25. - 2.1 Átmeneti segély elutasítása miatti fellebbezés
2010-08-19 15:45:00
 
doc_ico
2010.08.25. - 2.2 Az állattartási rendelet módosítása
2010-08-19 15:35:46
 
doc_ico
2010.08.25. - 2.2 Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
2010-08-19 15:45:47
 
doc_ico
2010.08.25. - 4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-08-19 15:36:56
 
doc_ico
2010.08.25. - 4.2.2. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása, a TFB 98/2010. (VIII.11.) sz. határozatának melléklete
2010-08-19 15:41:20
 
doc_ico
2010.08.25. - 4.3 Madarász Viktor utca hátsó teleksor értékesítésre történő kijelölése, a TFB 99/2010. (VIII.11.) sz. határozatának melléklete
2010-08-19 15:42:38
 
doc_ico
2010.08.25. - 5. Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései
2010-08-19 15:43:29
 
doc_ico
2010.08.25. - Rendkívüli előterjesztés - Városi Bölcsőde EU Önerő Alap költségvetése
2010-08-23 14:33:19
 
doc_ico
2010.08.25. - Rendkívüli előterjesztés - Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése című projekthez kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás megvitatása
2010-08-23 14:32:07
 
doc_ico
2010.09.03. - Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztése
2010-09-01 13:19:11
 
doc_ico
2010.09.03. - Eseti bizottság jegyzőkönyve - ESZI vezető
2010-09-01 13:21:14
 
doc_ico
2010.09.03. - ESZI vezető pályázat előterjesztés
2010-09-01 13:32:59
 
doc_ico
2010.09.03. - Forgóeszköz hitel megvitatása
2010-09-02 15:02:13
 
doc_ico
2010.09.03. - Polgármesteri támogatás ESZI vezetői pályázattal kapcsolatban
2010-09-01 13:19:59
 
doc_ico
2010.09.14 04 A pénügyi vezető előterjesztései
2010-09-10 13:40:14
 
doc_ico
2010.09.16. - 1-2 Pénzügyi BIzottság előterjesztései
2010-09-15 13:54:47
 
doc_ico
2010.09.16. - 1. Hagyatéki üggyel kapcsolatos döntés
2010-09-15 13:55:32
 
doc_ico
2010.09.16. - 3. Városi Bölcsőde felújítás pályázathoz kapcsolódó döntések
2010-09-14 14:07:55
 
doc_ico
2010.09.16. - 3.1 Ajánlattételi felhívás Városi Bölcsőde felújítás
2010-09-15 08:41:07
 
doc_ico
2010.09.16. - 3.1 Vállalkozási szerződés tervezet
2010-09-14 14:24:08
 
doc_ico
2010.09.16. - 4. A Víziközmű Társulat finanszírozásához kapcsolódó döntés módosítása
2010-09-14 14:08:35
 
doc_ico
2010.09.16. - 5. EVSZI alapító okiratának módosítása
2010-09-14 14:09:12
 
doc_ico
2010.09.23. - 1.-2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2010-09-21 12:52:50
 
doc_ico
2010.09.23. - 2. Víziközmű társulat előszervezésében résztvevők kifizetése
2010-09-21 13:01:08
 
doc_ico
2010.09.23. - 3. Városi Bölcsőde felújítás pályázathoz kapcsolódó döntések
2010-09-21 12:51:34
 
doc_ico
2010.09.23. - 3.1 Ajánlattételi felhívás Városi Bölcsőde felújítás
2010-09-21 12:50:08
 
doc_ico
2010.09.23. - 3.1 Vállalkozási szerződés tervezet
2010-09-21 12:49:20
 
doc_ico
2010.09.23. - 4. A Víziközmű Társulat finanszírozásához kapcsolódó döntés módosítása
2010-09-21 12:48:29
 
doc_ico
2010.09.23. - 5. EVSZI alapító okiratának módosítása
2010-09-21 12:47:15
 
doc_ico
2010.09.29. - 1. Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztése
2010-09-24 12:44:09
 
doc_ico
2010.09.29. - 1.1 2010. évi költségvetés módosítása
2010-09-28 15:56:23
 
doc_ico
2010.09.29. - 1.2 Feladatátvállalási szerződés módosítása - Dr. Farkas Csilla
2010-09-24 12:20:35
 
doc_ico
2010.09.29. - 1.3 Tűzoltóautó elhelyezése és használatba adása
2010-09-24 12:18:32
 
doc_ico
2010.09.29. - 1.4 STRABAG AG részére késedelmi kamat kifizetésének engedélyezése
2010-09-24 12:21:16
 
doc_ico
2010.09.29. - 2.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának módosítása
2010-09-24 12:22:17
 
doc_ico
2010.09.29. - 3. Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései
2010-09-24 12:42:09
 
doc_ico
2010.09.29. - 4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi BIzottság előterjesztései
2010-09-24 12:40:13
 
doc_ico
2010.09.29. - Rendkívüli előterjesztés - forgóeszközhitel lehívása
2010-09-27 12:22:07
 
doc_ico
2010.09.29. - Tájékoztató a szennyvíz pályázattal kapcsolatban
2010-09-24 12:28:09
 
doc_ico
2010.10.21. - 2. Városi Bölcsőde közbeszerzési eljárás - kivitelező kiválasztása
2010-10-19 15:14:45
 
doc_ico
2010.11.15. - 5. Alapító okirat módosítása - EVSZI
2010-11-12 11:37:52
 
doc_ico
2010.11.24. - Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztése
2010-11-19 10:42:50
 
doc_ico
2010.11.24. - 01.1-1.2 Képviselők IV. negyedévi tiszteletdíjának felhasználása
2010-11-19 10:10:45
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása
2010-11-19 10:14:29
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.2 A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz- és csatornadíj megállapításáról
2010-11-19 10:15:45
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.3 Alapító okiratok módosítása
2010-11-19 10:16:37
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.4 Felmentés az ÁHT meghatározott szabályainak alkalmazása alól
2010-11-19 10:17:46
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.5 Műfüves pálya MFB hitel garanciális visszatartási összeg igénybevételének kérdése
2010-11-19 10:19:26
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.6 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása
2010-11-24 10:51:04
 
doc_ico
2010.11.24. - 02.7 Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
2010-11-19 10:20:44
 
doc_ico
2010.11.24. - 03. Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései
2010-11-19 10:38:21
 
doc_ico
2010.11.24. - 04. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-11-19 12:15:55
 
doc_ico
2010.11.24. - 05. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2010-11-19 10:30:58
 
doc_ico
2010.11.24. - 06. Vegyes ügyek - Alpok-Adria nemzetközi szépségverseny megyei döntőjére helyszínfelkérés
2010-11-19 10:21:59
 
doc_ico
2010.11.24. - 1. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2010-11-19 10:32:56
 
doc_ico
2010.11.24. - 2. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztése
2010-11-19 10:25:22
 
doc_ico
2010.11.24. - Tájékoztatás összeférhetetlenség megszüntetéséről
2010-11-19 10:23:20
 
doc_ico
2010.11.24. - Tájékoztató a munkaerőpiac helyzetéről
2010-11-19 10:24:18
 
doc_ico
2010.12.15. - 001.1 IV. negyedéves tiszteletdíjak felhasználása, pótelőirányzati kérelem, SzMSz módosítás
2010-12-10 14:44:42
 
doc_ico
2010.12.15. - 001.5 Esélyegyenlősági Terv aktualizálása
2011-01-04 14:20:40
 
doc_ico
2010.12.15. - 001.6 Lepsény várossá nyilvánításának véleményezése
2010-12-11 11:46:10
 
doc_ico
2010.12.15. - 002.2 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
2010-12-10 14:51:33
 
doc_ico
2010.12.15. - 002.3 Alapító okirat módosítása - Polgármesteri Hivatal
2010-12-10 14:52:33
 
doc_ico
2010.12.15. - 002.4 Döntés forgóeszközhitel felhasználásáról
2010-12-11 11:39:47
 
doc_ico
2010.12.15. - 003. Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései
2010-12-10 14:53:22
 
doc_ico
2010.12.15. - 004. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése
2010-12-10 14:54:06
 
doc_ico
2010.12.15. - 005. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2010-12-11 11:37:06
 
doc_ico
201011.15. - 1.-4. Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság előterjesztései
2010-11-12 11:37:19
 
doc_ico
2011.01.07. Szennyvíz pályázat MNV Zrt. tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges KKK megállapodás
2011-01-05 11:53:39
 
doc_ico
ESZI hagyatéki eljárások
2010-06-02 15:45:59
 
A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program szükséges. A program ingyenesen letölthető a gyártó honlapjáról. A letöltéshez kattintson az itt található linkre.